Επικοινωνήσετε με το προ ηθευ ο η η προμηθευτής
索菲娅 索菲亚女士
Τι μπορώ να κ α νω για σα ζ;
+ 8615806625431
Συνομιλίατώρα
Συνομιλίατώρα Επικοινωνήστε με το προ ηθ υ ο忧伤忧伤的

ld乐动体育app

首页Σχετικάμεεμάς
Σχετικάμεεμάς Πιστοποιητικά Εταιρικήπροβολή

Η山东发光机械有限公司είναιμιαμεγάληςκλίμακαςεπιχείρησηπουειδικεύεταιστηνΕ&Ακαιστηνπαραγωγήεξοπλισμούπεριστροφικήςκοπήςκαιστεγνωτήρακαπλαμάυπότην山东万达重工业有限公司有限公司Απότηνίδρυσήτης,ηεταιρείαακολουθείτοόραματης(πραγματοποίησηεταιρικώνσυνεισφορώνπρώτηςκατηγορίας),δημιουργίαεπιχειρηματικούταλέντουπρώτηςκατηγορίας),δημιουργίαεταιρικήςμάρκαςπρώτηςκατηγορίας”,εφαρμογήσύγχρονουσυστήματοςδιαχείρισηςεπιχειρήσεων,χρήσηνέωνιδεώνπωλήσεωνκαισυστημάτωνυπηρεσιώνκαιεπένδυση20εκατομμυρίωνγιουάνστηνεπιστημονικήέρευνακάθεχρόνο。συνδυάστεταβιομηχανικάπανεπιστήμιαγιαναμελετήσετετηντεχνολογίαπροηγμένηςτεχνολογίας,έτσιώστεταπροϊόνταστεγνωτηρίουκαπλαμάτης发光ναβρίσκονταιπάνταστηνπρώτηγραμμήτηςτεχνολογίαςτηςβιομηχανίας。Ηεταιρείαβρίσκεταιστηδιασταύρωσητηςεθνικήςοδού105καιτηςεθνικήςοδού308。Διαθέτει10τυποποιημέναεργαστήρια,καλύπτειέναεμβαδού70000τετραγωνικώνμέτρων,καιέχειέκτασ12.000τηετραγωνικώνμέτρων。150年Έχεισύνολαδιαφόρωνεξοπλισμώνκαιέχειπλήρηκατεργασία、θερμικήεπεξεργασίαnt,διάτρηση,συγκόλλησηκαισυναρμολόγηση,βάψιμοαυτώντωνέξιγραμμώνπαραγωγής。Οπροηγμένοςεξοπλισμός,ηεξαιρετικήχειροτεχνίακαιηπροηγμένηέρευνακαιανάπτυξηκάνουνταπροϊόνταστεγνώματοςκαπλαμά[发光”ναέχουνπολλάπλεονεκτήματα,όπωςλογικήσχεδίαση,αξιόπιστηαπόδοση,υψηλήποιότητα,χαμηλήκατανάλωσηενέργειας,εύκοληλειτουργίακαιυψηλήαπόδοση。ΤαπροϊόνταπωλούνταισεδιάφορεςεπαρχίεςκαιπόλειςτηςχώραςκαιεξάγονταιστηΡωσία,τηΝότιαΑφρική,τηΝοτιοανατολικήΑσίακαιπολλέςάλλεςχώρεςκαιπεριοχές。Ηγραμμήστεγνωτηρίουκαπλαμάςτηςεταιρείαςκαιηγραμμήαποφλοίωσηςκαπλαμάέχουνκερδίσειομόφωνουςεπαίνουςτωνπελατώνμαςμευψηλήακρίβειακαιυψηλόκόστος)。Μεεπιμονήστοπνεύματουαγώνακαιτηςεργασιακήςστάσηςτηςαριστείας。 Το Shine Intelligent θα αφήσει ένα σταθερό αποτύπωμα στη διαδικασία του εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας της Κίνας και της ανάπτυξης της αστικής ανάπτυξης. Η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και η λύση στους πελάτες είναι ο σκοπός της Shine Machinery. Η ακεραιότητα φέρνει μάρκα και η μάρκα οδηγεί την αγορά Με τις προσπάθειές μας και την εμπιστοσύνη των πελατών μας, εμείς και οι πελάτες μας θα είμαστε πιο επιτυχημένοι.

ΠληροφορίεςΕταιρείας

ΕίδοςΕπιχείρησης:Κατασκευαστής, Εμπορική Εταιρεία

Σειράπροϊόντων:采购产品其他木工机械,木材车床,木材锯机

Προϊόντα / Υπηρεσίες:Στεγνωτήριοξύλουκαπλαμά,Στεγνωτήριοκαπλαμά,Μηχανήξήρανσηςκαπλαμά,Στεγνωτήριο核心单板,Γραμμήπαραγωγήςκοντραπλακέ,Μηχανήαποφλοίωσηςκαπλαμά

ΣύνολοΥπαλλήλων:51 ~ 100

Κεφάλαιο(百万美元):10000000元人民币

Έτοςίδρυσης:2018

Πιστοποιητικό:ISO14004、ISO9001、CE、RoHS

ΔιεύθυνσηΕταιρίας:中国山东省济南市济南市泉城路268号

ΕμπόριοΧωρητικότητα
Εμπορικέςπληροφορίες

—:FOB、CFR、CIF,别人

付款方式:信用证,电汇,西联汇款,其他

旺季交货时间:一个月

淡季交货时间:15个工作日内

Ετήσιοόγκοπωλήσεων(εκατ)美元:100万美元- 250万美元

ΕτήσιοςόγκοςΑγοράς(εκατομμύρια)美元:100万美元以下

εξαγωγήπληροφοριών

Εξαγωγή Ποσοστό: 61% - 70%

ΚύριεςΑγορές:Αφρική,Αμερική,Ασία,μέσηΑνατολή,Άλλεςαγορές,Παγκόσμιος)

最近港口:青岛

进出口Λειτουργία:

Ικανότηταπαραγωγής

Πλήθος Γραμμών Παραγωγής:4

Αριθμός προσωπικού QC:5 -10人

OEM Παρεχόμενες Υπηρεσίες:是的

ΕργοστάσιοΜέγεθος(Sq.meters): 50000 - 100000平方米

ΤοποθεσίαΕργοστάσιο:聊城城市,山东,中国

公司的能力
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ σε αυτ ν προμηθευ ο η ηθευ ο
  • Τομήνυμάσαςπρέπειναείναιμεταξύ20 - 8000χαρακτήρες

索菲娅

索菲亚女士

发送查询

  • Τηλ。

    86——67883910

  • 传真:

  • 电子邮件:

    info@sdshinemachinery.com

Σπίτι

产品

Whatsapp

Σχετικάμεεμάς

Έρευνα